Winterprogramma bedrijfskringlopen Westerkwartier Natuurinclusief

Met Westerkwartier Natuurinclusief willen we graag inspireren en voorbeelden laten zien en horen van boeren die dingen net een beetje anders doen en/of anders bekijken. Dat is niet eenvoudig in deze tijd. Want wat is nu echt de visie van maatschappij, overheid en markt op natuurinclusieve kringlooplandbouw? Toch lijkt het winterprogramma aardig geslaagd in de genoemde opzet; boeren inspireren boeren.

Pieter van der Valk trapte op 6 december af. Hij is als melkveehouder uit Ferwoude ook de bedenker van de grondcoöperatie Rijkdom. Deze coöperatie heeft een constructie bedacht en uitgewerkt om extensiveren financieel haalbaar te maken. Ook maakt hij zich sterk voor ‘Recycle’. “Allerlei partijen zijn in staat om groenafval te verwerken maar als boeren zijn we de enige partij die het op onze grond ook werkelijk kunnen recyclen”. Dit moet ook kunnen in het Westerkwartier.

Op 12 januari was Sytse Gerritsma aan de beurt. Met ongeveer 80 koeien op ongeveer 80 ha verdient hij een mooi inkomen. Vrijwel zonder krachtvoer geven zijn koeien uit puur gras ongeveer 6000 liter per jaar. “Net zo goed als een maat van mij die per koe 12.000 liter wil melken vind ik dit ook topsport.” Met krap 500.000 liter melk per jaar goed verdienen en lol hebben in het boer zijn. Een eye opener dat zelfvoorzienend boeren loont?

Op 14 februari vertelde akkerbouwer Erik Emmens over de manier waarop melkveehouders en akkerbouwers in de Boermarke Zeijen de handen ineen hebben geslagen. In overleg met de Landbouwvereniging Grijpskerk schuift ook een aantal akkerbouwers uit het noordelijk deel van het Westerkwartier aan. De samenwerking in Zeijen gaat verder dan wat we in het Westerkwartier gewend zijn. “Je kan kijken naar het korte gewin, maar ook naar de visie op langere termijn”. Vooral die visie zal bepalen of er een structurele samenwerking tussen veehouderij en akkerbouw komt.

Op 17 maart maakten we een excursie naar Sytze van der Goot van natuurboerderij Het Hoogeveld in Eelde. Een prachtig bedrijf met prachtig Limousin vee. “Wat is er te doen in natuur- en landschapsbeheer? Hoe ga je op een constructieve manier aan tafel? En kun je er een boterham mee verdienen?´ Sytze heeft een economisch renderend bedrijf neergezet op basis van voornamelijk natuurbeheer. Is dit een ontwikkelrichting voor Westerkwartierders?”. “Probeer te voorkomen dat er grote – niet te beheren moerassen komen… er moet wel een boerenbeheer mogelijk zijn en blijven…”

De opkomst voor de winterbijeenkomsten was met 20 tot 35 geïnteresseerden steeds goed. De discussies waren levendig en er werden nieuwe inzichten opgedaan.

Grondtreffen 22 november 2023: coöperatieve oplossingen

Op deze verkiezingsavond verzamelden zich een kleine 40 belangstellenden in Hotel Aduard. Irene van Dorp introduceerde de sprekers en blikte terug op de vorige bijeenkomst die in het teken stond van de financiering van grond. Grond heeft een financiële maar voor veel boeren ook een emotionele waarde. Op deze avond gaan we in gesprek over coöperatieve oplossingen.

Bericht bekijken
Grondtreffen banken en financiering Gaveborg

Grondtreffen 14 november 2023: Banken en Financiering

Het eerste Grond-Treffen vond op dinsdag 14 november plaats in de Gaveborg in Oostwold en trok zo’n 40 melkveehouders. Ze bespraken met René Timmer, rentmeester bij a.s.r. real estate en met Alex Datema, directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank de financieringsmogelijkheden voor de extensivering van melkveebedrijven. Grond heeft een bijzondere waarde. Het is een kostbaar bezit met emotionele waarde, maar ook een schaarse en gewilde hulpbron, waarbij de prijs hoger is dan de bedrijfseconomische opbrengst zou rechtvaardigen.

Bericht bekijken

Grond-Treffen

In het drukbevolkte Nederland staat de agrarische sector voor uitdagingen, waaronder de zoektocht naar betaalbare en geschikte grond. Onze Grond-Treffen avonden bieden de kans om met verschillende initiatieven en ervaringsdeskundigen te spreken en de mogelijkheden voor grondgebruik te verkennen.

Bericht bekijken
Menno Kamminga (links) en Marcel van Alphen (rechts)

Melkveehouders Westerkwartier werken aan solide, toekomstbestendige bedrijfsvoering

Hoe ontwikkel je een toekomstbestendig en robuust bedrijfssysteem waarmee je een antwoord hebt op de vragen rondom milieu, natuur, landschap en economische weerbaarheid? Wat kost het eigenlijk om natuurinclusief te gaan boeren? En vooral: wat kan het opleveren? De melkveehouders van Westerkwartier Natuurinclusief zijn met deze vragen aan de slag gegaan. Ze worden daarbij geholpen door Menno Kamminga van PPP Agro en Marcel van Alphen van ALAN Accountants en Adviseurs. Samen ontwikkelen ze strategische bedrijfsplannen. We gingen in gesprek met Marcel en Menno.

Bericht bekijken
Gert-Jan Stoeten Zuidhorn Westerkwartier

Afscheidsinterview Gert-Jan Stoeten

Gert-Jan Stoeten, voor velen in het Westerkwartier hét gezicht van Collectief Groningen West en Westerkwartier Natuurinclusief, stopt om zich volledig te storten op een toekomst als boer. “Ik heb besloten dat ik niet meer in het praatcircuit óver de boeren wil zitten maar één van de boeren wil zijn. Misschien is dat een beetje een radicale keuze, maar de dingen worden veel te ingewikkeld voor mij…”

Bericht bekijken
Winterprogramma Westerkwartier Natuurinclusief

Winterprogramma bedrijfskringlopen Westerkwartier Natuurinclusief

Met Westerkwartier Natuurinclusief willen we graag inspireren en voorbeelden laten zien en horen van boeren die dingen net een beetje anders doen en/of anders bekijken. Dat is niet eenvoudig in deze tijd. Want wat is nu echt de visie van maatschappij, overheid en markt op natuurinclusieve kringlooplandbouw? Toch lijkt het winterprogramma aardig geslaagd in de genoemde opzet; boeren inspireren boeren.

Bericht bekijken