Winterprogramma bedrijfskringlopen Westerkwartier Natuurinclusief

Met Westerkwartier Natuurinclusief willen we graag inspireren en voorbeelden laten zien en horen van boeren die dingen net een beetje anders doen en/of anders bekijken. Dat is niet eenvoudig in deze tijd. Want wat is nu echt de visie van maatschappij, overheid en markt op natuurinclusieve kringlooplandbouw? Toch lijkt het winterprogramma aardig geslaagd in de genoemde opzet; boeren inspireren boeren.

Pieter van der Valk trapte op 6 december af. Hij is als melkveehouder uit Ferwoude ook de bedenker van de grondcoöperatie Rijkdom. Deze coöperatie heeft een constructie bedacht en uitgewerkt om extensiveren financieel haalbaar te maken. Ook maakt hij zich sterk voor ‘Recycle’. “Allerlei partijen zijn in staat om groenafval te verwerken maar als boeren zijn we de enige partij die het op onze grond ook werkelijk kunnen recyclen”. Dit moet ook kunnen in het Westerkwartier.

Op 12 januari was Sytse Gerritsma aan de beurt. Met ongeveer 80 koeien op ongeveer 80 ha verdient hij een mooi inkomen. Vrijwel zonder krachtvoer geven zijn koeien uit puur gras ongeveer 6000 liter per jaar. “Net zo goed als een maat van mij die per koe 12.000 liter wil melken vind ik dit ook topsport.” Met krap 500.000 liter melk per jaar goed verdienen en lol hebben in het boer zijn. Een eye opener dat zelfvoorzienend boeren loont?

Op 14 februari vertelde akkerbouwer Erik Emmens over de manier waarop melkveehouders en akkerbouwers in de Boermarke Zeijen de handen ineen hebben geslagen. In overleg met de Landbouwvereniging Grijpskerk schuift ook een aantal akkerbouwers uit het noordelijk deel van het Westerkwartier aan. De samenwerking in Zeijen gaat verder dan wat we in het Westerkwartier gewend zijn. “Je kan kijken naar het korte gewin, maar ook naar de visie op langere termijn”. Vooral die visie zal bepalen of er een structurele samenwerking tussen veehouderij en akkerbouw komt.

Op 17 maart maakten we een excursie naar Sytze van der Goot van natuurboerderij Het Hoogeveld in Eelde. Een prachtig bedrijf met prachtig Limousin vee. “Wat is er te doen in natuur- en landschapsbeheer? Hoe ga je op een constructieve manier aan tafel? En kun je er een boterham mee verdienen?´ Sytze heeft een economisch renderend bedrijf neergezet op basis van voornamelijk natuurbeheer. Is dit een ontwikkelrichting voor Westerkwartierders?”. “Probeer te voorkomen dat er grote – niet te beheren moerassen komen… er moet wel een boerenbeheer mogelijk zijn en blijven…”

De opkomst voor de winterbijeenkomsten was met 20 tot 35 geïnteresseerden steeds goed. De discussies waren levendig en er werden nieuwe inzichten opgedaan.

Winterprogramma Westerkwartier Natuurinclusief

Winterprogramma bedrijfskringlopen Westerkwartier Natuurinclusief

Met Westerkwartier Natuurinclusief willen we graag inspireren en voorbeelden laten zien en horen van boeren die dingen net een beetje anders doen en/of anders bekijken. Dat is niet eenvoudig in deze tijd. Want wat is nu echt de visie van maatschappij, overheid en markt op natuurinclusieve kringlooplandbouw? Toch lijkt het winterprogramma aardig geslaagd in de genoemde opzet; boeren inspireren boeren.

Bericht bekijken

Terugblik op het Westerkwartier Natuurinclusief Treffen

Tijdens het Westerkwartier Natuurinclusief Treffen op vrijdag 24 maart in Aduard gingen we in gesprek over een positieve toekomst voor de landbouw in het Westerkwartier. Dat deden we aan de hand van de resultaten van ‘Backcasting’ met vier gepassioneerde boeren met verschillende bedrijfssystemen.

Bericht bekijken

Uitnodiging: digitale informatiebijeenkomst Transitie Landelijk Gebied

Informatie en links t.b.v. de digitale informatiebijeenkomst Transitie Landelijk Gebied provincie Groningen op woensdag 25 januari.

Bericht bekijken

Agroforestry in het Westerkwartier?

Agroforestry is een landbouwpraktijk waarbij bomen, struiken en andere planten worden geïntegreerd in de landbouw. In Noord-Nederland worden 10 boeren gezocht voor een intensieve zoektocht naar agroforestry op het eigen bedrijf en 25 boeren die mee willen leren.

Bericht bekijken

Hoeve Zuidwending

Op de koffie bij Hoeve Zuidwending. (H)eerlijke zuivel staat op de vlag bij het winkeltje wat je passeert op de Weersterweg van Hoogkerk naar Den Horn. Anne Jakob neemt geen blad voor de mond.

Bericht bekijken

Bijdrage Erfgoed Deal voor Nationaal Landschap Middag Humsterland

Nationaal Landschap Middag Humsterland heeft een bijdrage gekregen van Erfgoed Deal. Met deze bijdrage gaat de Gebiedsraad, samen met gebiedspartners aan de slag met het opstellen van een landschapsvisie. Daarnaast laten zij een gebiedsofferte opstellen voor langjarig landschapsbeheer, waarbij erfgoedwaarden de verbindende factor zijn.

Bericht bekijken