Terugblik op het Westerkwartier Natuurinclusief Treffen

Op 24 maart 2023 organiseerden we een bijzonder evenement in Hotel Aduard. Vier gepassioneerde Friese boeren waren uitgenodigd om te vertellen over de richting die zij met hun bedrijven hebben gekozen. Samen gingen we in gesprek over een positieve toekomst voor de landbouw in het Westerkwartier.

Treffend in beeld gebracht

We maakten een videoverslag van deze bijeenkomst. Dat is te bekijken als je links van deze tekst op de afbeelding klikt.

Elisabeth van der Spek maakte een visuele weergave van de bijeenkomst. Die kun je hier in groot formaat bekijken en downloaden.

Backcasting

De bijeenkomst was gebaseerd op de vier bedrijfssystemen uit het project Backcasting van Jelle Zijlstra, melkveehouderij-econoom verbonden aan Wageningen University & Research. De vier bedrijfssystemen die we in deze bijeenkomst hebben besproken zijn: groot en efficiënt, natuurbedrijf, integratie van akkerbouw en veehouderij en lage kosten en zelfvoorzienend.

In de komende weken verschijnen samenvattingen van de presentaties op deze website!

Rapport Bedrijfssystemen melkveehouderij Noord-Nederland 2030

Natuurinclusief

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw die uitgaat van een veerkrachtig voedsel- en ecosysteem. Deze maakt optimaal gebruik van de natuurlijke omgeving (het ‘natuurlijk kapitaal’) en integreert die in de bedrijfsvoering. Daarnaast draagt natuurinclusieve landbouw actief bij aan de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving. Natuurinclusieve landbouw produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving en heeft een positief effect op de biodiversiteit.

Backcasting

De methode ‘backcasting’ is een onderdeel van het programma. Backcasting is een methode om toekomstige doelen te stellen en vervolgens terug te werken naar het heden om te bepalen welke stappen er nodig zijn om deze doelen te bereiken. Het project Backcasting van Wageningen University & Research is gericht op het ontwikkelen van duurzame landbouwpraktijken in Nederland en het helpen van boeren bij het maken van de juiste keuzes.

Grondtreffen 22 november 2023: coöperatieve oplossingen

Op deze verkiezingsavond verzamelden zich een kleine 40 belangstellenden in Hotel Aduard. Irene van Dorp introduceerde de sprekers en blikte terug op de vorige bijeenkomst die in het teken stond van de financiering van grond. Grond heeft een financiële maar voor veel boeren ook een emotionele waarde. Op deze avond gaan we in gesprek over coöperatieve oplossingen.

Bericht bekijken
Grondtreffen banken en financiering Gaveborg

Grondtreffen 14 november 2023: Banken en Financiering

Het eerste Grond-Treffen vond op dinsdag 14 november plaats in de Gaveborg in Oostwold en trok zo’n 40 melkveehouders. Ze bespraken met René Timmer, rentmeester bij a.s.r. real estate en met Alex Datema, directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank de financieringsmogelijkheden voor de extensivering van melkveebedrijven. Grond heeft een bijzondere waarde. Het is een kostbaar bezit met emotionele waarde, maar ook een schaarse en gewilde hulpbron, waarbij de prijs hoger is dan de bedrijfseconomische opbrengst zou rechtvaardigen.

Bericht bekijken

Grond-Treffen

In het drukbevolkte Nederland staat de agrarische sector voor uitdagingen, waaronder de zoektocht naar betaalbare en geschikte grond. Onze Grond-Treffen avonden bieden de kans om met verschillende initiatieven en ervaringsdeskundigen te spreken en de mogelijkheden voor grondgebruik te verkennen.

Bericht bekijken
Menno Kamminga (links) en Marcel van Alphen (rechts)

Melkveehouders Westerkwartier werken aan solide, toekomstbestendige bedrijfsvoering

Hoe ontwikkel je een toekomstbestendig en robuust bedrijfssysteem waarmee je een antwoord hebt op de vragen rondom milieu, natuur, landschap en economische weerbaarheid? Wat kost het eigenlijk om natuurinclusief te gaan boeren? En vooral: wat kan het opleveren? De melkveehouders van Westerkwartier Natuurinclusief zijn met deze vragen aan de slag gegaan. Ze worden daarbij geholpen door Menno Kamminga van PPP Agro en Marcel van Alphen van ALAN Accountants en Adviseurs. Samen ontwikkelen ze strategische bedrijfsplannen. We gingen in gesprek met Marcel en Menno.

Bericht bekijken