Terugblik op het Westerkwartier Natuurinclusief Treffen

Op 24 maart 2023 organiseerden we een bijzonder evenement in Hotel Aduard. Vier gepassioneerde Friese boeren waren uitgenodigd om te vertellen over de richting die zij met hun bedrijven hebben gekozen. Samen gingen we in gesprek over een positieve toekomst voor de landbouw in het Westerkwartier.

Treffend in beeld gebracht

We maakten een videoverslag van deze bijeenkomst. Dat is te bekijken als je links van deze tekst op de afbeelding klikt.

Elisabeth van der Spek maakte een visuele weergave van de bijeenkomst. Die kun je hier in groot formaat bekijken en downloaden.

Backcasting

De bijeenkomst was gebaseerd op de vier bedrijfssystemen uit het project Backcasting van Jelle Zijlstra, melkveehouderij-econoom verbonden aan Wageningen University & Research. De vier bedrijfssystemen die we in deze bijeenkomst hebben besproken zijn: groot en efficiënt, natuurbedrijf, integratie van akkerbouw en veehouderij en lage kosten en zelfvoorzienend.

In de komende weken verschijnen samenvattingen van de presentaties op deze website!

Rapport Bedrijfssystemen melkveehouderij Noord-Nederland 2030

Natuurinclusief

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw die uitgaat van een veerkrachtig voedsel- en ecosysteem. Deze maakt optimaal gebruik van de natuurlijke omgeving (het ‘natuurlijk kapitaal’) en integreert die in de bedrijfsvoering. Daarnaast draagt natuurinclusieve landbouw actief bij aan de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving. Natuurinclusieve landbouw produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving en heeft een positief effect op de biodiversiteit.

Backcasting

De methode ‘backcasting’ is een onderdeel van het programma. Backcasting is een methode om toekomstige doelen te stellen en vervolgens terug te werken naar het heden om te bepalen welke stappen er nodig zijn om deze doelen te bereiken. Het project Backcasting van Wageningen University & Research is gericht op het ontwikkelen van duurzame landbouwpraktijken in Nederland en het helpen van boeren bij het maken van de juiste keuzes.

Winterprogramma Westerkwartier Natuurinclusief

Winterprogramma bedrijfskringlopen Westerkwartier Natuurinclusief

Met Westerkwartier Natuurinclusief willen we graag inspireren en voorbeelden laten zien en horen van boeren die dingen net een beetje anders doen en/of anders bekijken. Dat is niet eenvoudig in deze tijd. Want wat is nu echt de visie van maatschappij, overheid en markt op natuurinclusieve kringlooplandbouw? Toch lijkt het winterprogramma aardig geslaagd in de genoemde opzet; boeren inspireren boeren.

Bericht bekijken

Terugblik op het Westerkwartier Natuurinclusief Treffen

Tijdens het Westerkwartier Natuurinclusief Treffen op vrijdag 24 maart in Aduard gingen we in gesprek over een positieve toekomst voor de landbouw in het Westerkwartier. Dat deden we aan de hand van de resultaten van ‘Backcasting’ met vier gepassioneerde boeren met verschillende bedrijfssystemen.

Bericht bekijken

Uitnodiging: digitale informatiebijeenkomst Transitie Landelijk Gebied

Informatie en links t.b.v. de digitale informatiebijeenkomst Transitie Landelijk Gebied provincie Groningen op woensdag 25 januari.

Bericht bekijken

Agroforestry in het Westerkwartier?

Agroforestry is een landbouwpraktijk waarbij bomen, struiken en andere planten worden geïntegreerd in de landbouw. In Noord-Nederland worden 10 boeren gezocht voor een intensieve zoektocht naar agroforestry op het eigen bedrijf en 25 boeren die mee willen leren.

Bericht bekijken