Projecten

Binnen Westerkwartier Natuurinclusief werken we aan een aantal verschillende projecten. Deze hebben een grote onderlinge samenhang. We houden je via deze website op de hoogte van de verschillende projecten en de resultaten.

Bedrijfskringlopen

In Nederland, en in het Westerkwartier, kunnen we heel efficiënt boeren. We halen heel veel uit de landbouw. Daar staan we wereldwijd om bekend. Maar we stoppen er ook heel veel in. En dat komt soms van ver. We willen graag verkennen hoe we de eigen bronnen maximaal kunnen benutten.

Alles over bedrijfskringlopen
Grond

Korte ketens

Hoe ziet het verdienmodel van de boer in het Westerkwartier er uit? Hoe maak je natuurinclusief boeren rendabel? Nieuwe verdienmodellen vragen om nieuwe samenwerkingen.

Alles over Korte Ketens
Stal_Arie_Westerkwartier_Natuurinclusief

Bodem

Een gezonde bodem heeft een gezond bodemleven en een hoog opbrengend vermogen. Samen willen we onderzoeken welke alternatieven er zijn voor het gebruik van drijfmest.

Alles over Bodem
Drijfmest_Westerkwartier_Natuurinclusief

Oerboer

Wat zien we als we door de ogen van gepensioneerde boeren naar de landbouw van vroeger, nu en de toekomst kijken? We gaan op zoek naar kennis die kan helpen bij het vormgeven van natuurinclusieve landbouw in het Westerkwartier.

Alles over Oerboer
Vertoning Oerboeren

Backcasting

In samenwerking met Wageningen Research gaan we aan de slag met het ontwikkelen van toekomstbeelden voor de regionale melkveehouderij en het ontwerpen van bedrijfssystemen voor melkveebedrijven die passen in het Westerkwartier.

Meer over Backcasting
Schop in Grond Westerkwartier Natuurinclusief