Privacyverklaring Westerkwartier Natuurinclusief

In deze privacyverklaring van Westerkwartier Natuurinclusief leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken, voor welke doeleinden we dat doen en wat ons cookiebeleid is.

Westerkwartier Natuurinclusief is een samenwerking van het Ministerie van landbouw, natuur en voedselveiligheid, de provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, Gemeente Westerkwartier, LTO Noord, Collectief Groningen West, Gebiedscoöperatie Westerkwartier, Het Groninger Landschap en Staatsbosbeheer.

Het programma wordt gezamenlijk uitgevoerd door Gebiedscoöperatie Westerkwartier, LTO Noord en Collectief Groningen West.

Algemeen

Wij respecteren je privacy. Als je persoonlijke gegevens aan ons verstrekt dan behandelen we die zorgvuldig. We verkopen je gegevens niet en we delen ze niet met partijen die niet met Westerkwartier Natuurinclusief verbonden zijn. We volgen de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat leggen we vast?

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • IP adres
  • Naam
  • E-mail adres
  • eventueel telefoonnummer

We verwerken deze gegevens om onze website goed te kunnen laten functioneren en om onze communicatiemiddelen zo goed mogelijk in te kunnen zetten. Westerkwartier Natuurinclusief heeft voor deze verwerkingen een gerechtvaardigd belang. Mocht je hier vragen over hebben of wensen dat we je gegevens verwijderen, neem dan even contact met ons op.

Doel

Gegevens worden verzameld om:
• communicatiemiddelen goed in te kunnen zetten;
• onze website te verbeteren;
• onze vindbaarheid te vergroten.

Nieuwsbrieven

Als je ervoor hebt gekozen om op de hoogte te worden gehouden door Westerkwartier Natuurinclusief dan gebruiken we het opgegeven emailadres alleen om je onze nieuwsbrief te sturen. Als je je afmeldt voor onze nieuwsbrief dan wissen we je adres van onze verzendlijst en ontvang je de nieuwsbrieven van Westerkwartier Natuurinclusief niet meer.
Alleen e-mail adressen, geen andere gegevens, worden opgeslagen in ons e-mail systeem MailChimp (mailchimp.com). Mailchimp is gecertificeerd door het EU-US Privacy Shield.
Na aanmelding voor een nieuwsbrief ontvang je éénmalig een opt-in bericht waarmee je kunt bevestigen dat je inderdaad informatie van ons wilt ontvangen. Geef je hier geen toestemming voor dan krijgen we je gegevens niet te zien.

Relaties en partners van Westerkwartier Natuurinclusief kunnen periodiek een nieuwsbrief ontvangen. Als zij zich uit willen schrijven voor toekomstige nieuwsbrieven dan kan dat altijd met de ‘unsubscribe’ link in iedere nieuwsbrief of met een e-mailbericht aan info@westerkwartiernatuurinclusief.nl.

Formulieren

Op onze website staat een contactformulier. Bij dit formulier geven we aan waar we de informatie voor gebruiken.
Ook is het mogelijk om je door middel van formulieren aan te melden voor bijeenkomsten “Westerkwartier Natuurinclusief Treffen”.
In alle gevallen gebruiken we de informatie uit de formulieren alleen voor het doel van het betreffende formulier. We bewaren de gegevens uit de formulieren tot uiterlijk 31 maart 2023.

De rechten van bezoekers

Bezoekers van onze website hebben op basis van de AVG de volgende rechten:
• Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
• Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
• Recht op inzage. Het recht om de persoonsgegevens in te zien.
• Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de gegevens te wijzigen.
• Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Het recht op een menselijke blik bij besluiten.
• Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
Als je een verzoek hebt, neem dan contact met ons op via info@westerkwartiernatuurinclusief.nl.

Webstatistieken

Westerkwartier Natuurinclusief maakt gebruik van Google Analytics. Daarom kunnen er cookies worden van Google Analytics geplaatst worden. Deze hebben als doel om data te verzamelen, zodat we je een optimale gebruikerservaring te kunnen geven.

Met het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Westerkwartier Natuurinclusief inzicht in het gebruik van de website. Deze informatie kunnen we gebruiken om onze website te verbeteren.

Wij verzamelen de volgende statistische gegevens:
• Cookies;
• IP-adres (geanonimiseerd);
• user agents (browsers, operating system);
• de gebruikte zoektermen om via externe zoekmachines op onze website te komen;
• de gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de website zelf;
• de gebruikte links binnen de website;
• de gebruikte links om op onze website te komen.

Beveiliging

Westerkwartier Natuurinclusief beveiligt je persoonsgegevens zo goed mogelijk. We doen dat door met een beveiligde SSL-verbinding te werken. Daarmee is het verkeer tussen jou en onze website altijd versleuteld. Daarnaast hebben we een toegangsbeleid op het beheer van de site, waarbij niet meer medewerkers toegang krijgen dan nodig.

Cookies

Westerkwartier Natuurinclusief maakt op haar website gebruik van een aantal cookies. Dit zijn bestandjes die tijdelijk op je computer, laptop, telefoon of tablet worden geplaatst. Voordat deze cookies geplaatst worden zal de website je vragen om hier toestemming voor te geven.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze worden standaard geplaatst en kunnen ook niet worden verwijderd als je de cookies niet hebt geaccepteerd. Met de cookies zorgen we ervoor dat je blijft ingelogd tijdens je bezoek aan de site.

WordPress cookies

Deze worden door WordPress gebruikt om de gebruiker in te laten loggen en reacties te laten plaatsen.

Analytische cookies

De website gebruikt analytische cookies om bijvoorbeeld de bezoekersstatistieken bij te houden. Hiermee krijgen we beter inzicht in het functioneren van de website en kunnen we deze optimaliseren. Deze cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.

Google Analytics cookies

Met de cookies die Google Analytics plaatst verzamelen we gegevens waarmee we de gebruiksvriendelijkheid en werking van de website proberen verbeteren.

Anonimisering

Als je cookies niet accepteert op onze website dan wordt je IP-adres anoniem opgeslagen. Dit betekent dat de laatste 2 octetten van je IP-adres worden gewist.

Contactpersonen

Westerkwartier Natuurinclusief verzamelt gegevens van contactpersonen van haar klanten en leveranciers. Dit kunnen de volgende gegevens zijn: Namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers.

Doeleinden

We verzamelen de gegevens om contact te kunnen onderhouden. Zo kunnen we bijvoorbeeld producten of diensten inkopen of verkopen. Hiervoor heeft Westerkwartier Natuurinclusief een gerechtvaardigd belang.

Duur van de opslag

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan 5 jaar.

Rechten

Betrokkenen hebben de volgende rechten:
• Het recht om persoonsgegevens over te dragen (dataportabiliteit)
• Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
• Recht op inzage. Dat is het recht van om je persoonsgegevens in te zien.
• Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens te wijzigen.
• Het recht op beperking van de verwerking.
• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Het recht op een menselijke blik bij besluiten.
• Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
Als je een verzoek hebt, neem dan contact met ons op via info@westerkwartiernatuurinclusief.nl.

Sociale Media

Op onze website staan links naar de sociale media

Twitter, LinkedIn, en Youtube. Wil je weten hoe deze organisaties omgaan met je privacy dan kun je op de links klikken om de privacyverklaringen te raadplegen.

Externe links

Op onze site staan links naar externe websites. Mogelijk maken deze websites ook gebruik van cookies. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar het privacybeleid van de website waar we naar linken.

Beveiliging

Westerkwartier Natuurinclusief spant zich in om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We beveiligen onze ICT-infrastructuur onder meer door machines up-to-date te houden en het gebruik van firewalls en antivirus software.

Tot slot

Westerkwartier Natuurinclusief hoopt je met deze privacyverklaring helder te informeren over ons privacybeleid. Mocht je er vragen over hebben dan horen wij dat graag. Het aanspreekpunt voor privacyaspecten bij Westerkwartier Natuurinclusief is Arjan Schoemaker, te bereiken via het onderstaande contactformulier.