Over ons

Westerkwartier Natuurinclusief is een unieke samenwerking van deze partijen:

Er liggen grote uitdagingen op weg naar een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam Westerkwartier. We bundelen onze krachten. Omdat geen enkele partij dit zelfstandig kan oplossen.

In 2018 ging het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP) van start. Het richtte zich op 15 kansrijke gebieden in Nederland:

Partners Westerkwartier Natuurinclusief 2022 2023

Gebiedsplannen IBP

Ambitie

We zoeken nieuwe kansen voor de landbouw. Ook financiële kansen. We maken die kansen meetbaar voor het uitvoeren van natuurinclusieve en kringlooplandbouw. Daarmee willen we het resultaat van natuurinclusieve landbouw in het Westerkwartier vergroten. Met andere woorden: we zorgen ervoor dat er veel agrariërs zijn die natuurinclusief boeren omdat dit een lonende activiteit is (geworden). Lonend voor zowel de ondernemer als voor de maatschappij.

Rendement

Een toekomstbestendig, grondgebonden gezinsbedrijf dat ook een maatschappelijk rendement heeft is het uitgangspunt van Westerkwartier Natuurinclusief. Dat rendement kan ook gevonden worden in maatschappelijke doelen zoals natuurwaarden, waterkwaliteit en zoetwaterbeschikbaarheid. Of in de bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering. Korte ketens en betere kringlopen.

Dit moet er toe leiden dat de melkveehouderij in het Westerkwartier bijdraagt aan de Noord Nederlandse ambitie om een voorbeeld te zijn voor toekomstige (inter-)nationale ontwikkelingen op het gebied van natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Wil je meepraten over Westerkwartier Natuurinclusief? Laat dan een bericht achter zodat we contact met je op kunnen nemen.

Projecten

De activiteiten van Westerkwartier Natuurinclusief zijn opgedeeld in een aantal specifieke, maar samenhangende projecten. Elk project heeft zijn eigen projectleider. Zij staan als contactpersonen bij de projecten op deze website.

Organisatie

Irene van Dorp en Arjan Schoemaker van Wing verzorgen de programmaleiding. Heb je vragen over het programma of ideeën over samenwerkingen dan kunnen zij je verder helpen.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Westerkwartier Natuurinclusief bestaat uit Bert Nederveen, gemeente Westerkwartier, Freek Nieuwenhuis, Collectief Groningen West en Rieks van der Wal, Staatsbosbeheer.