Oerboer

Wat zien we als we door de ogen van gepensioneerde boeren naar de landbouw van vroeger, nu en de toekomst kijken?

In samenwerking met de Natuur en Milieufederatie en het Wierdenlandmuseum kijken we terug om vooruit te komen. Meebewegen met de natuur, in balans met het landschap, was lang dé manier om te overleven. In de ijverige vooruitgang van de afgelopen decennia is veel basiskennis over dit meebewegen met de natuur verloren gegaan.

Aanpak

We gaan op zoek naar de kennis van voor de schaalvergroting en de landbouwrevolutie vanaf de jaren ’60. Kennis van boeren die zestig jaar geleden al boer waren. Heren met een respectabele leeftijd en met kennis van onschatbare waarde. Die we niet vergaren om nostalgische redenen, maar omdat het kan helpen bij het vormgeven van natuurinclusieve landbouw in het Westerkwartier. Wat kunnen we van de oerboeren leren over zaken als onkruiddruk, zieke dieren en gewassen, bodem en droogte?

Stand van zaken

Jasper Tiemens en filmmaker Tom Tieman zijn druk in de weer. Ze maken goede vorderingen met de gesprekken met de vaak hoogbejaarde boeren van weleer. Het eindresultaat is een film waarin de boeren aan het woord komen over uiteenlopende thema’s.

De film “De Oerboeren van het Westerkwartier” ging op 5 april in première.

Première Oerboeren
Coulissenlandschap Westerkwartier

Meer informatie

Jasper Tiemens