Samenwerkingen en korte ketens

Hoe ziet het verdienmodel van de boer in het Westerkwartier er uit? Hoe maak je natuurinclusief boeren rendabel? Nieuwe verdienmodellen vragen om nieuwe samenwerkingen.

Bij natuurinclusieve landbouw voegt de melkveehouder waarden toe aan het proces om te komen tot de verkoop van melk. De Wageningen Universiteit stelde vier kansrijke kaders op:

  1. Intensief & Natuur. Een gemiddelde tot hoge melkproductie per hectare. Natuurbeheer is een neventaak.
  2. Extensief & Natuur. Een relatief lage melkproductie per hectare. Natuurbeheer is een integraal onderdeel van het verdienmodel.
  3. Samenwerken. Het verdienmodel van de melkveehouderij is gebaseerd op het gezamenlijk realiseren van meerwaarde voor het bedrijf via natuurbeheer. Samenwerkingen met andere partijen ontstaan door te werken aan regionale voedselketens. Daarbij werken producenten, verwerkers en afnemers aan minders schakels tussen de boer en het bord.
  4. Verbreden. De melkveehouderij breidt uit met andere activiteiten. Denk aan recreatie en toerisme, zorg, educatie of streekproducten. Natuur versterkt de verschillende activiteiten.

Welke verdienmodellen zijn kansrijk voor het Westerkwartier? En welk model past bij welk bedrijf?

Aanpak

Door in gesprek te gaan met ketenpartijen, agrariërs en andere stakeholders maken we duidelijk waar de energie zit en wat de kansen zijn voor verdienmodellen in natuurinclusieve landbouw in het Westerkwartier.

Staand_Vee_Westerkwartier_Natuurinclusief

Stand van Zaken

Er is een gedegen kansenanalyse gemaakt van de omgeving en het netwerk. Samen met de agrariërs die hart voor een eigen korte keten hebben wordt gewerkt aan de kansen voor natuurinclusieve verdienmodellen. Deze zoektocht komt ook in het onderdeel ‘Bedrijfskringlopen’ terug.

Stal_Arie_Westerkwartier_Natuurinclusief
Menno Kamminga (links) en Marcel van Alphen (rechts)

Melkveehouders Westerkwartier werken aan solide, toekomstbestendige bedrijfsvoering

Hoe ontwikkel je een toekomstbestendig en robuust bedrijfssysteem waarmee je een antwoord hebt op de vragen rondom milieu, natuur, landschap en economische weerbaarheid? Wat kost het eigenlijk om natuurinclusief te gaan boeren? En vooral: wat kan het opleveren? De melkveehouders van Westerkwartier Natuurinclusief zijn met deze vragen aan de slag gegaan. Ze worden daarbij geholpen door Menno Kamminga van PPP Agro en Marcel van Alphen van ALAN Accountants en Adviseurs. Samen ontwikkelen ze strategische bedrijfsplannen. We gingen in gesprek met Marcel en Menno.

Bericht bekijken
Gert-Jan Stoeten Zuidhorn Westerkwartier

Afscheidsinterview Gert-Jan Stoeten

Gert-Jan Stoeten, voor velen in het Westerkwartier hét gezicht van Collectief Groningen West en Westerkwartier Natuurinclusief, stopt om zich volledig te storten op een toekomst als boer. “Ik heb besloten dat ik niet meer in het praatcircuit óver de boeren wil zitten maar één van de boeren wil zijn. Misschien is dat een beetje een radicale keuze, maar de dingen worden veel te ingewikkeld voor mij…”

Bericht bekijken
Winterprogramma Westerkwartier Natuurinclusief

Winterprogramma bedrijfskringlopen Westerkwartier Natuurinclusief

Met Westerkwartier Natuurinclusief willen we graag inspireren en voorbeelden laten zien en horen van boeren die dingen net een beetje anders doen en/of anders bekijken. Dat is niet eenvoudig in deze tijd. Want wat is nu echt de visie van maatschappij, overheid en markt op natuurinclusieve kringlooplandbouw? Toch lijkt het winterprogramma aardig geslaagd in de genoemde opzet; boeren inspireren boeren.

Bericht bekijken

Terugblik op het Westerkwartier Natuurinclusief Treffen

Tijdens het Westerkwartier Natuurinclusief Treffen op vrijdag 24 maart in Aduard gingen we in gesprek over een positieve toekomst voor de landbouw in het Westerkwartier. Dat deden we aan de hand van de resultaten van ‘Backcasting’ met vier gepassioneerde boeren met verschillende bedrijfssystemen.

Bericht bekijken