Integrale samenwerkingen en korte ketens

Hoe ziet het verdienmodel van de boer in het Westerkwartier er uit? Hoe maak je natuurinclusief boeren rendabel? Nieuwe verdienmodellen vragen om nieuwe samenwerkingen.

Bij natuurinclusieve landbouw voegt de melkveehouder waarden toe aan het proces om te komen tot de verkoop van melk. De Wageningen Universiteit stelde vier kansrijke kaders op:

  1. Intensief & Natuur. Een gemiddelde tot hoge melkproductie per hectare. Natuurbeheer is een neventaak.
  2. Extensief & Natuur. Een relatief lage melkproductie per hectare. Natuurbeheer is een integraal onderdeel van het verdienmodel.
  3. Samenwerken. Het verdienmodel van de melkveehouderij is gebaseerd op het gezamenlijk realiseren van meerwaarde voor het bedrijf via natuurbeheer. Samenwerkingen met andere partijen ontstaan door te werken aan regionale voedselketens. Daarbij werken producenten, verwerkers en afnemers aan minders schakels tussen de boer en het bord.
  4. Verbreden. De melkveehouderij breidt uit met andere activiteiten. Denk aan recreatie en toerisme, zorg, educatie of streekproducten. Natuur versterkt de verschillende activiteiten.

Welke verdienmodellen zijn kansrijk voor het Westerkwartier? En welk model past bij welk bedrijf?

Aanpak

Op dit moment (zomer 2021) analyseren we de markt, de trends, de bedrijven en de regio. We werken samen met de melkveehouders in het ­project bedrijfskringlopen aan een contextkaart om de verschillende invloeden uit de omgeving in kaart te brengen.

We werken ook aan een netwerkanalyse om de betrokkenheid van het netwerk rond een verdienmodel in beeld te brengen.

Na deze stappen maken we met een Waardepropositie Canvas inzichtelijk hoe het nieuwe aanbod aansluit op de wensen van de klant.

Tenslotte bepalen we aan de hand van een Businessmodel Canvas welke waarde de natuur oplevert voor de bedrijfsvoering van de boer.

Met deze stappen ontwikkelen we nieuwe verdienmodellen en kunnen de melkveehouders zelf stappen zetten. Uiteindelijk ontwikkelen we gezamenlijk een dashboard voor melkveehouders die over willen schakelen naar natuurinclusieve landbouw, gespecialiseerd in korte ketens en samenwerkingen.

Staand_Vee_Westerkwartier_Natuurinclusief

Stand van Zaken

De omgevings- en netwerkanalyse zijn in de maak in samenwerking met de gebiedscoöperatie Westerkwartier en LTO Noord. Na de plannen die volgen uit het project bedrijfskringlopen kunnen we onze analyse met een top drie van mogelijkheden presenteren.

Stal_Arie_Westerkwartier_Natuurinclusief

Meer informatie:

Mirjam Balkema, LTO Noord

  • 088 – 888 66 66
  • mbalkema@ltonoord.nl

Treffen 8 september 2021

Tijdens het eerste Westerkwartier Natuurinclusief Treffen op 8 september 2021 nemen we de bezoekers mee langs de verschillende projecten. Waar staan we, waar lopen we tegenaan en wat is de volgende stap onderweg naar een Natuurinclusief Westerkwartier?

Bericht bekijken