Intakegesprekken in volle gang

Veertig verschillende landbouwbedrijven doen in de komende periode mee met het project ‘bedrijfskringlopen’ van Westerkwartier Natuurinclusief. De intakegesprekken zijn in volle gang. Projectleider Gert-Jan Stoeten is blij dat de gesprekken nu plaatsvinden.

“Tijdens de coronabeperkingen was het lastiger om op bezoek te gaan op een boerenbedrijf. Gelukkig kan er nu weer wat meer. De bedrijfsvoering op de boerderij is in de afgelopen periode gewoon doorgelopen. Maar het onderlinge overleg tussen boeren viel vaak weg. Parallel daaraan draaide de maatschappelijke discussie over de landbouw op volle toeren. Veel boeren hebben het idee dat de waardering voor hun vak tijdens de coronaperiode verloren is gegaan.”

“Het is zo’n mooi vak. Maar de negativiteit gaat her en der wel onder de huid zitten hoor. Contact van boeren met collega’s is zo belangrijk. Om te praten over het ambacht en de ontwikkelingen. En om samen vooruit te kunnen kijken”.

“De intakes geven een goed en eerlijk beeld.”

“Bij de intakes bespreken we de moeilijkheden. Maar daarachter zit vaak een positiever verhaal. We hebben in het gebied hele goede aanknopingspunten voor ons project. We hebben het dan over de natuurlijke processen, over de vraag hoe je die goed kunt benutten. En over de ruimte die een boer dan krijgt voor kostenbesparing en voor de natuur en het landschap.”

Gert-Jan Stoeten in Aduard Westerkwartier

Veel vragen

“We inventariseren nu de vragen die er leven. We hebben het over onze aanpak en de manier waarop we gaan samenwerken. We noteren de behoeften van de deelnemers. En als we straks, in de zomer, de veertig gesprekken hebben gehad dan gaan we rubriceren. Bij elke boer beschrijven we een korte termijn en een lange termijn actielijn. We zetten een aantal studiegroepen op met een stuk of tien boeren per groep. En per thema koppelen we daar een onafhankelijke adviseur aan. Snel na de zomer kunnen we dan met de verschillende groepen aan de slag.” Gert-Jan lacht en voegt strijdlustig toe: “Ja, het is hard werken deze zomer!”

Anders in het Westerkwartier

“We gaan met Westerkwartier Natuurinclusief echt met de landbouwer in gesprek over de kansen. We leveren maatwerk. Dat is wezenlijk anders dan het zetten van vinkjes op KPI’s waar veel andere projecten op gebaseerd zijn. Nee, de deelnemende  boeren in het Westerkwartier mogen zelf zeggen waar het naartoe moet. En wij maken de match om er een succes van te maken.”

“We schetsen een eerlijk beeld van wat dat dan vraagt van bijvoorbeeld de grond en het systeem. De mest en de bodem zijn op alle bedrijven belangrijk. Het zal je verbazen hoe veel goede verbeterkansen de boeren zelf al zien. Door hier samen mee aan de slag te gaan kunnen we in het Westerkwartier echt een verschil maken!”

Landbouw Westerkwartier

Lees meer over het project bedrijfskringlopen!