Inspiratiebijeenkomst in Warfstermolen

Tijdens onze inspiratiebijeenkomst in Warfstermolen bezochten we een melkvee- en akkerbouwbedrijf waar ze geïntegreerd werken. Ze streven er hier naar om op termijn 100% van het krachtvoer zelf te telen.

 

Krachtvoer telen

Wat maakt nu het verschil? In Groningen zien we weinig voorbeelden van gelijkwaardige samenwerking. Uitgezonderd soms een kortlopende ruil voor aardappels. Maar kunnen de winter- en zomerveldbonen wel concurreren met soya of raap? En wat doet krachtvoerteelt – door de ogen van een akkerbouwer – met de bodemkwaliteit?

Op dit bedrijf is al van oudsher sprake van een gemengde bedrijfsvoering met akkerbouw en veehouderij. Qua akkerbouw is het bouwplan momenteel 40 ha pootgoed, 14 ha wintertarwe, 8 ha wintergerst, 8 ha zomerveldbonen, 8 ha mais en 7,75 ha gras in 2 jarige rotatie.

De veldbonen worden geteeld ten behoeve van de veehouderij. Verder wordt eigen geteeld gemalen gerst en ontsloten tarwe gevoerd aan de melkkoeien.

De redenen om te starten met de teelt van veldbonen waren:

  • Het product bevat zowel veel energie als eiwit, dat is ideaal voor hoogproductief melkvee.
  • Het streven naar een hoger saldo dan bij de teelt van tarwe voor de markt.
  • Veldbonen zijn een mooi en vroegruimend gewas dat een mooie grond achterlaat.
  • Veldbonen zijn een stikstofbindend gewas dat een besparing op kunstmest mogelijk maakt.

In het veld zien we een prachtig en massaal gewas veldbonen waarboven het zoemt van de insecten en libellen. Maar er zijn ook keerzijden van deze teelt. “In 2018 hadden we een winter met twee opeenvolgende pittige vorstperioden. Toen bleef maar ongeveer een derde van de planten over.”
Op dit moment kiezen we voor zomerveldbonen. Ook is aardappelopslag en onkruidbestrijding een aandachtspunt. “De huidige toegelaten middelen hebben eigenlijk niet de vereiste effectiviteit. We overwegen om op rijen te gaan zaaien en dan te schoffelen.”

“Het is niet allemaal winst maar als je iets nieuws begint moet je ambitie hebben. Een jaarlijkse opbrengst van 8 ton is pittig. Maar als we dat halen hebben we een heel mooie plus op graan. En de stikstoflevering en bodemkwaliteit zijn mooie extra’s.”

Aangekomen op het veebedrijf aan de andere kant van de weg neemt de broer van onze gastheer het stokje over. De ca 95 koeien worden gemolken met 2 melkrobots. Per koe wordt ca. 11.000 liter gemolken. Er wordt weidegang toegepast.

Jaarrond ligt het verbruik van aangekocht mengvoer op ca. 4 kg per koe per dag. Ook hier horen we een eerlijk boerenverhaal. Let er bijvoorbeeld op dat veldbonen een beetje bitter zijn. Je kan ze prima voeren in een gemengd rantsoen maar in bijvoorbeeld een krachtvoerbox gaat het minder goed. In de akkerbouwschuur bekijken we de producten, bespreken we het voederwaarde onderzoek en de kostprijsberekening. Een momentopname, want in deze gekke tijd weten we niet wat de tarweprijs en de krachtvoerprijs gaan doen.