Inspiratiebijeenkomst in Niehove

Op 29 juni waren we te gast bij een biologisch melkveebedrijf in Niehove waar ze ernaar streven om regeneratief te boeren. Voor wie niet zo thuis is in de taal van de biologische boer… regenereren is in oorspronkelijke staat terugbrengen. Bij deze manier van boeren wordt de bodem zoveel mogelijk met rust gelaten. Natuurlijke processen moeten de bodem herstellen.

Ze werken hier al jaren met kruidenrijke mengsels (Pure Graze) die ze met oppervlakkige grondbewerking (mulching) inzaaien.  Is dit een antwoord op de milieukwesties en economische vragen van de huidige landbouw?

We beginnen met een kop koffie in de schuur. Een mooi moment om de cijfers te bespreken: met ongeveer 120 koeien wordt hier ca. 900.000 liter melk geproduceerd. Dit gebeurt op ca. 80 ha huiskavel (met 15 ha uitgestelde maaidatum voor de weidevogels), 10 ha gras-klaver bij een akkerbouwer en bovendien 11 ha veldbonen / haver in samenwerking met een andere akkerbouwer.

Zowel het N als P bodemoverschot liggen om en nabij 0 kg / ha / jaar. Het krachtvoerverbruik ligt op ca. 1450 kg / koe.

In de fokkerij wordt procross toegepast: Holstein x Montbeliarde x Viking Red. Gedeeltelijk worden de melkkoeien gedekt door een Hereford vleesrasstier. Op dit bedrijf wordt over het algemeen flexibel ingespeeld op de omstandigheden. Dat geldt niet voor het afkalfseizoen. Dit wordt strikt gepland op jan – april. Voorjaarskalvend en grasgevoerd, dat zijn hier kernwoorden.

“Bij een verplichte 720 uur weiden haal je ongeveer 8% van de melk uit vers gras, wij streven hier naar minimaal 55%” vertelt onze gastheer. Hij neemt ons eerst mee naar het “proefstukje” voor de stal. Daar zien we een paar voorbeelden van het effect van verschillende grondbewerkingen, zaaimethoden en het effect van de weersomstandigheden. Bovendien krijgen we uitleg over de bijen op het bedrijf en hoeveel die vertellen over de biodiversiteit.

Bij een ronde door het land horen we per perceel de geschiedenis qua bewerkingen, bemesting, inzaai en de mate van succes. Opvallend is dat op dit bedrijf het behoud van klaver in de grasmat geen probleem lijkt te zijn. “Klaver is de makkelijkste…” Dit heeft waarschijnlijk alles te maken met het lage bemestingsniveau.”

“Onze focus op N, P en K bemesting zorgt voor verlies aan biodiversiteit. Wil je biodiversiteit dan ligt de sleutel bij de mineralen en sporenelementen, daar doen we hier ook proeven mee”

“Ook hier zijn we 25 jaar boer geweest om de kop boven water te houden. Op dit moment gaat het ons voor de wind met een mooie marge per liter.” We zijn hier op een pachtbedrijf, de vaste lasten incl pacht liggen op ca. 20 cent per liter. “Cruciaal voor het maken van eigen marge is het tot waarde brengen van vers gras.”

Een mooi statement om mee te nemen naar huis.