Uitnodiging: digitale informatiebijeenkomst Transitie Landelijk Gebied

De provincie Groningen wil de komende maanden met de omgeving in gesprek over de toekomst van het landelijk gebied. De provincies hebben de taak om voor 1 juli voor de opgaven voor natuur (stikstof), water en klimaat een gebiedsplan aan te leveren bij het rijk. Hoe gaat de provincie hier mee om? Op welke manier kunnen de landbouw en andere sectoren, medeoverheden en inwoners hierover mee praten? Wat zijn de opgaven en welke mogelijkheden zijn er? Dat staat beschreven in de startnotitie Transitie Landelijk Gebied en daarover gaat de digitale informatiebijeenkomst die de provincie organiseert op woensdag 25 januari.

Het wordt een gesprek aan tafel met onder anderen de gedeputeerden Johan Hamster en Melissa van Hoorn van de provincie, Jan-Willem Lobeek, directeur van de Natuur en Milieufederatie en Jarno Rietema, voorzitter van het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt. Ook worden er live vragen beantwoord die u als deelnemer via de chat kunt stellen. U bent van harte welkom hier online bij aanwezig te zijn.

Datum:                woensdag 25 januari a.s.
Tijd:                      20.00 – 21.30 uur
Locatie:               via de link op www.provinciegroningen.nl/nplg
Informatie:        de startnotitie en meer informatie vindt u op www.provinciegroningen.nl/tlg