Grondtreffen 22 november 2023: coöperatieve oplossingen

Op deze verkiezingsavond verzamelden zich een kleine 40 belangstellenden in Hotel Aduard. Irene van Dorp introduceerde de sprekers en blikte terug op de vorige bijeenkomst die in het teken stond van de financiering van grond. Grond heeft een financiële maar voor veel boeren ook een emotionele waarde. Op deze avond gaan we in gesprek over coöperatieve oplossingen.

Land van Ons

Land van Ons is een burgercoöperatie die zich richt op het aankopen en ecologisch beheren van landbouwgrond. De coöperatie werd in 2019 opgericht met als doel de biodiversiteit in het landelijk gebied te vergroten en de grond op een duurzame manier te beheren.

Berend Steenbergen, biologisch dynamisch melkveehouder in Onnen is van mening dat het Westerkwartier mooi is, maar Gorecht mooier. Hij boert in een bijzonder gebied met veel natuur. Er is grond zat beschikbaar en “ik heb alle soorten grond, behalve goeie”. Toen Land van Ons grond had aangekocht op de Onneresch belden ze Berend, in wie ze een goede boer voor het beheer zagen. De leden wilden praktisch aan de slag.

Grondtreffen Aduard

Bij Land van Ons werkt Berend samen met een perceelteam. Daar zitten voor- en nadelen aan. Er is veel enthousiasme, maar je moet er als boer wel tegen kunnen ‘want er lopen vaak mensen over je terrein’. Berend ziet voordelen in de koppeling met de winkel op hun bedrijf die kansen biedt voor een korte keten en probeert zo goed mogelijk gebruik te maken van de omstandigheden: “Veel grond is niet altijd fijn, want je bewerkingskosten stijgen daarmee ook”.

Land van Ons kiest voor bijzondere gebieden en de organisatie is niet bang om grote stappen te zetten. “Maar kaarsrecht vinden ze minder interessant. Bij mijn bedrijf past de samenwerking met Land van Ons. Maar of het ook bij jou past hangt van jezelf, van het gebied en je grond af.”

Grondcoöperatie Rijkdom

Pieter van der Valk, een ondernemende boer uit Ferwoude, ontwikkelde Grondcoöperatie Rijkdom om grond te extensiveren met hulp van particuliere investeerders, waarbij de boer en de investeerders gezamenlijk eigenaar worden van de grond. De belangrijke drijfveer voor hem was het vinden van een balans tussen ecologische en landbouwkundige waarden.

Pieter van der Valk

Pieter van der Valk, een ondernemende boer uit Ferwoude, ontwikkelde Grondcoöperatie Rijkdom om grond te extensiveren met hulp van particuliere investeerders, waarbij de boer en de investeerders gezamenlijk eigenaar worden van de grond. De belangrijke drijfveer voor hem was het vinden van een balans tussen ecologische en landbouwkundige waarden.

investeerders geborgd. Dit spreekt velen aan. Spanning tussen de belangen is gezond, want dat zorgt ervoor dat je er altijd samen uit moet komen.

Irene sloot de avond af met de vaststelling dat er twee interessante verhalen zijn gedeeld, elk met een unieke opzet en met overeenkomsten maar zeker ook grote verschillen.

Op 28 november is het laatste Grondtreffen, met als thema pachtconstructies met de gemeente of terreinbeherende organisaties.

Grondtreffen banken en financiering Gaveborg

Grondtreffen 14 november 2023: Banken en Financiering

Het eerste Grond-Treffen vond op dinsdag 14 november plaats in de Gaveborg in Oostwold en trok zo’n 40 melkveehouders. Ze bespraken met René Timmer, rentmeester bij a.s.r. real estate en met Alex Datema, directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank de financieringsmogelijkheden voor de extensivering van melkveebedrijven. Grond heeft een bijzondere waarde. Het is een kostbaar bezit met emotionele waarde, maar ook een schaarse en gewilde hulpbron, waarbij de prijs hoger is dan de bedrijfseconomische opbrengst zou rechtvaardigen.

Bericht bekijken

Grond-Treffen

In het drukbevolkte Nederland staat de agrarische sector voor uitdagingen, waaronder de zoektocht naar betaalbare en geschikte grond. Onze Grond-Treffen avonden bieden de kans om met verschillende initiatieven en ervaringsdeskundigen te spreken en de mogelijkheden voor grondgebruik te verkennen.

Bericht bekijken