Grondtreffen 14 november 2023: Banken en Financiering

Het eerste Grond-Treffen vond op dinsdag 14 november plaats in de Gaveborg in Oostwold en trok zo’n 40 melkveehouders en andere geïnteresseerden. Ze bespraken met René Timmer, rentmeester bij a.s.r. real estate, Ton van Ravenhorst, Melkveehouder in Buitenpost en met Alex Datema, directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank de financieringsmogelijkheden voor de extensivering van melkveebedrijven. Grond heeft een bijzondere waarde. Het is een kostbaar bezit met voor velen een emotionele waarde, maar ook een schaarse en gewilde hulpbron, waarbij de prijs hoger is dan de bedrijfseconomische opbrengst zou rechtvaardigen.

A.s.r. en Rabobank benadrukten de noodzaak voor ‘klimaatslim boeren’ en biodiversiteit. Ze boden inzichten in hoe boeren door middel van erfpacht of hypothecaire leningen kunnen investeren in grond onder hun bedrijven. Bijzondere aandacht van a.s.r. is er voor jonge boeren, die tot 90% kunnen financieren bij bedrijfsovername via erfpachtconstructies.

Biodiversiteit stond centraal tijdens het gesprek. Het werd duidelijk dat veel  agrarische ondernemers steeds meer initiatieven ontwikkelen om de biodiversiteit te vergroten op en rond hun bedrijven. A.s.r. stimuleert dit actief en ‘beloont’ dit met haar erfpachtconstructies. Alex Datema merkt dat er steeds meer flexibiliteit is en dat de bank meer risico’s moet nemen om het mogelijk te maken dat boerenbedrijven grond kopen.

Grondtreffen banken en financiering Gaveborg

De avond ging niet alleen over financiering van grond maar was ook een moment om met elkaar over de toekomst van de landbouw te praten. Alex Datema van Rabobank, zelf melkveehouder in het Westerkwartier, sprak over het belang van langetermijndenken. Niet alleen voor het huidige bedrijfseconomische model, maar zeker ook met het oog op toekomstige generaties. “Wil je structureel extensiveren dan moet je zorgen dat de waarde van de grond dichter bij de opbrengst van de grond komt”.

De bank erkende de behoefte aan meer flexibiliteit in aflossingsvoorwaarden en de bereidheid om meer risico’s te nemen om investeringen in grond te stimuleren. Het gesprek kwam ook op de Basel 4 regels, die de banken vaak (maar niet altijd terecht) opvoeren als beperkende factor voor hun leencapaciteit, en de complexe juridische kwesties rond het gericht toedelen van grond en het Didam-arrest.

Het persoonlijke verhaal van melkveehouder Ton van Ravenhorst uit Buitenpost, die dankzij a.s.r. real estate zijn bedrijf kon opbouwen en zijn huiskavel na een periode van erfpacht weer terug kon kopen, bracht het thema van de avond voor velen dichtbij. De noodzaak, de mogelijkheden en de complexiteit van grondbeheer en -financiering in de moderne melkveehouderij werd heel duidelijk in het verhaal van Ton.

Op deze eerste thema-avond over de financiering van grond kwamen verschillende financieringsvormen, meningen en zorgen aan de orde, maar ook een gezamenlijke wil om te zoeken naar nieuwe wegen voor financiering van Grond en verduurzaming van bedrijven.

Gaveborg Borrel na eerste Grondtreffen

Het komende Grond-Treffen, op woensdag 22 november, staat in het teken van coöperatieve oplossingen en op dinsdag 28 november praten we over pachtconstructies. Beide avonden worden georganiseerd in Hotel Aduard en aanmelden is nog mogelijk via de website van Westerkwartier Natuurinclusief.

Grondtreffen 22 november 2023: coöperatieve oplossingen

Op deze verkiezingsavond verzamelden zich een kleine 40 belangstellenden in Hotel Aduard. Irene van Dorp introduceerde de sprekers en blikte terug op de vorige bijeenkomst die in het teken stond van de financiering van grond. Grond heeft een financiële maar voor veel boeren ook een emotionele waarde. Op deze avond gaan we in gesprek over coöperatieve oplossingen.

Bericht bekijken
Grondtreffen banken en financiering Gaveborg

Grondtreffen 14 november 2023: Banken en Financiering

Het eerste Grond-Treffen vond op dinsdag 14 november plaats in de Gaveborg in Oostwold en trok zo’n 40 melkveehouders. Ze bespraken met René Timmer, rentmeester bij a.s.r. real estate en met Alex Datema, directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank de financieringsmogelijkheden voor de extensivering van melkveebedrijven. Grond heeft een bijzondere waarde. Het is een kostbaar bezit met emotionele waarde, maar ook een schaarse en gewilde hulpbron, waarbij de prijs hoger is dan de bedrijfseconomische opbrengst zou rechtvaardigen.

Bericht bekijken