Bijdrage Erfgoed Deal voor Nationaal Landschap Middag Humsterland

Nationaal Landschap Middag Humsterland heeft een bijdrage van € 156.000 gekregen van Erfgoed Deal. Met deze bijdrage gaat de Gebiedsraad, samen met gebiedspartners aan de slag met het opstellen van een landschapsvisie.

Daarnaast laten zij een gebiedsofferte opstellen voor langjarig landschapsbeheer, waarbij erfgoedwaarden de verbindende factor zijn. Kijk voor het hele bericht de site van de gemeente Westerkwartier.

Ezinge