Bewust boeren met een gezonde bodem

Melkveehouders in het Westerkwartier kunnen binnenkort deelnemen aan een Kennistraject Gezonde Bodem. Want gezonde grond met veel bodemleven heeft veel voordelen voor de boer, zijn vee en de natuur.

Cursusleider René Jochems van GroeiBalans legt uit wat de bedoeling is: ‘We willen vanuit een gezonde bodem naar gezonde planten, naar gezond voedsel voor mens en dier. We focussen dus op het bodemleven, op de bovenste dertig centimeter van de grond. We bestuderen het leven, de scheikunde en hoe het allemaal samenwerkt. En we leren hoe het leven onder de oppervlakte samenhangt met wat de boer dagelijks doet. Ik weet dat hij veel voordeel en plezier kan hebben van wat zich allemaal onder zijn voeten afspeelt. Als hij het goed doet…’

‘De laatste drie generaties zijn veel landbouwbedrijven wat van de grond afgegleden omdat het allemaal veel industriematiger is gegaan. Daarbij zijn ze het organische milieu soms uit het oog verloren. We hebben nieuwe inzichten om het beter te doen dan vroeger.’

‘De cursus is opgezet in samenspraak met boeren, we hebben hen gevraagd hoe we de inhoud zo goed mogelijk op de praktijk aan kunnen laten sluiten’, vertelt Projectleider Maarten Groeneveld van Westerkwartier Natuurinclusief. Zo worden er bij de deelnemers grondmonsters genomen en metingen gedaan en vinden er keukentafelgesprekken plaats over de mogelijke verbeteringen: ‘Iedere deelnemer krijgt een advies op maat’.

René Jochems: ‘Er is een sterke behoefte om te veranderen. Veel boeren voelen dat ze iets vergeten zijn. En er is een grens bereikt. Met kunstmest kun je niet alles gezond houden en het inputmodel staat onder druk. Economisch, maar ook sociaal en milieutechnisch. Dus daar moet wat gebeuren. Ze zien aan alle kanten dat er iets teruggepakt moet worden wat misschien een beetje naar de achtergrond geschoven was en dat is hun eigen bodem. Die kan heel veel van die problemen opvangen. Zo hebben veel veehouderijen gezondheidsproblemen te corrigeren in hun veestapel, want een krachtvoer- en kunstmestsysteem heeft voor- en nadelen. Wij proberen nadelen weg te nemen door de kennis te geven over hoe je ánders kunt gaan werken. En wat je niet hoeft in te kopen hoef je niet te betalen…’

De oplossing is dichterbij dan je denkt

‘Soms zoeken boeren naar een nieuwe techniek of een nieuwe machine, maar dat is meestal helemaal niet nodig. Het is juist de bedoeling dat je gaat kijken wat de natuur voor je kan doen. Want een organisch levende bodem met een goede structuur levert voldoende voedingsstoffen en water in de juiste vorm en is ziekte onderdrukkend’, geeft René een voorproefje. ‘En iedereen heeft zijn eigen rol te pakken, want het ene perceel is het andere niet. Met de kennis en het advies kunnen de deelnemers gelijk aan de slag.’

vdVelde en Groeneveld - Foto: De Streekkrant

‘We bieden tien boeren de kans om erachter te komen hoe zij hun bodem gezonder kunnen maken. Alle informatie over de cursus kunnen geïnteresseerden natuurlijk vinden op de website van Westerkwartier Natuurinclusief. We starten op 14 maart met twee theoriecursussen en in april doen we drie veldexcursies’ , legt Maarten uit terwijl we een foto maken bij biologische melkveehouderij van der Velde. Erik van der Velde ontvangt zijn collega’s graag: ‘Aan collega’s kunnen laten zien waar je voor staat, welke maatregelen je neemt en welke effecten die hebben is gewoon prachtig om te doen. Veel gaat er goed maar soms ook niet. Ook dat wil ik laten zien. Hopelijk is ons verhaal een inspiratie voor anderen.’

Dit bericht verscheen op 9 februari 2022 in De Streekkrant. Klik hier voor het artikel!

Ezinge

Landschap Middag-Humsterland biedt kansen

In het landschap van de Groningse streek Middag-Humsterland is het verleden overal aanwezig. Zo zijn de wierden goed zichtbaar: veel dorpen liggen iets hoger. En de wegen in het gebied zijn kronkelig, net als de zeearmen waarlangs ze ooit zijn aangelegd. In de recent verschenen Landschapsbiografie zijn de kansen voor verdere ontwikkeling van het landschap beschreven.

Bericht bekijken
Evert Horenga op fiets

Is Westerkwartier Natuurinclusief? – Dubbelinterview 2

In de tweede editie van onze serie dubbelinterviews zoeken we naar de status én de definitie van een natuurinclusief Westerkwartier met Veehouder Evert Horenga en Beleidsmedewerker waterkwaliteit en landbouw Niels Tienstra. Praat mee en geef je mening onderaan deze pagina!

Bericht bekijken
Kris Posthumus

Is Westerkwartier Natuurinclusief? Dubbelinterview 1

Is Westerkwartier Natuurinclusief? Met die vraag gaan we de boer op. We vragen het aan meer- en minder betrokkenen in Westerkwartier. Op zoek naar de status én de definitie van een natuurinclusief Westerkwartier maken we een serie dubbelinterviews. Praat mee en geef je mening!

Bericht bekijken