Bedrijfskringlopen

In Nederland, en in het Westerkwartier, kunnen we heel efficiënt boeren. We halen veel uit de landbouw. Daar staan we wereldwijd om bekend. Maar we stoppen er ook heel veel in. En dat komt soms van ver. We willen graag verkennen hoe we de eigen bronnen maximaal kunnen benutten.

Op wat voor grond zit de boer? Wat kan hij zelf telen? En hoe kun je die gewassen optimaal benutten?

Kunnen we de afhankelijkheid van overzees geproduceerd krachtvoer en chemische kunstmest verlagen? En kunnen we zo ook zorgen voor meer biodiversiteit en landschap in de bedrijven?

Aanpak

We onderzoeken samen met 40 veehouders de kansen. Deze boeren vormen een dwarsdoorsnede van de bedrijven in het Westerkwartier. Van groot en wereldmarktgericht tot biologisch en wat kleinschaliger.

We hebben de huidige situatie van de bedrijven in kaart gebracht. Vervolgens beschrijven we plansituaties. Wat levert de veehouder in de toekomst? Dat kan melk en vlees zijn, maar we kunnen ook denken aan maatschappelijke producten of diensten. Wat is daarvan de milieu impact? Welke biodiversiteit levert dat op? En hoe ziet het landschap er dan uit? Hoe verdient de boer een goed inkomen?

Drijfmest_Westerkwartier_Natuurinclusief

Stand van zaken

Inmiddels is de ontwikkeling van de strategische bedrijfsplannen en bedrijfsnatuurplannen in volle gang.

Bij alle deelnemers is in de gesprekken merkbaar dat er veel aan de hand is in de landbouw en dat er grote opgaven aankomen. De deelnemers willen positief omgaan met de veranderingen. En ze geven ook aan dat er grote behoefte is aan perspectief. Als we weten waar we staan, kunnen we de toekomst aan.

Meer informatie:

Gert-Jan Stoeten, Collectief Groningen-West

Gert-Jan Stoeten
Gert-Jan Stoeten in Aduard Westerkwartier

Intakegesprekken in volle gang

Veertig verschillende landbouwbedrijven doen in de komende periode mee met het project ‘bedrijfskringlopen’ van Westerkwartier Natuurinclusief. De intakegesprekken zijn in volle gang. Projectleider Gert-Jan Stoeten is blij dat de gesprekken nu plaatsvinden…

Bericht bekijken

Treffen 8 september 2021

Tijdens het eerste Westerkwartier Natuurinclusief Treffen op 8 september 2021 nemen we de bezoekers mee langs de verschillende projecten. Waar staan we, waar lopen we tegenaan en wat is de volgende stap onderweg naar een Natuurinclusief Westerkwartier?

Bericht bekijken