Backcasting

In samenwerking met Wageningen Research gaan we aan de slag met het ontwikkelen van toekomstbeelden voor de regionale melkveehouderij en het ontwerpen van bedrijfssystemen die passen bij melkveebedrijven in het Westerkwartier.

Dit doen we aan de hand van de methode ‘Backcasting’. Daarbij staat de gewenste situatie in 2030 als stip op de horizon. Van daaruit kijken we naar wat er moet gebeuren om dit eindresultaat te bereiken.

Aanpak

We werken samen met drie agrarische collectieven. Collectief Groningen West, It Lege Midden en Waadrâne en worden ondersteund met landbouwkundige, ecologische en economische kennis en ervaring.

Boeren en onderzoekers werken aan de concretisering van gebiedsplannen naar bedrijfssystemen. Dit zal leiden tot mee inzicht en nieuwe kennis over de ontwikkeling van verdienmodellen.

Wageningen University & Research over Project Backcasting

Stand van zaken

In juni kwamen de vijf boeren die aan dit project deelnemen voor het eerst bij elkaar. Een heel divers gezelschap. Vanuit Wageningen Research was gevraagd om een groep boeren met een visie. We verwachten na de zomer op deze website verslag te kunnen doen over deze bijeenkomst.

Westerkwartier Natuurinclusief

Meer informatie:

Gert-Jan Stoeten, Collectief Groningen-West

  • 0594-721013
  • gjstoeten@collectiefgroningenwest.nl

Gert-Jan Stoeten
Backcasting

Backcasting en de toekomst van het boerenbedrijf

We praten met Jelle Zijlstra, Melkveehouderij-econoom verbonden aan Wageningen University & Research en procesbegeleider van het project Backcasting. Daarbij redeneerden vijf boeren terug… van de gewenste bedrijfssituatie in de toekomst naar nu. Wat moeten ze nu doen om dat straks te bereiken.

Bericht bekijken
Boererij Duivenvoorden

Ruben Duivenvoorden over Backcasting

Ruben Duivenvoorden is boer aan de Oldijk in Ezinge en nam deel aan het project Backcasting en kijkt terug op een interessant project: “In het begin vroeg ik mij af waar het allemaal toe moest leiden. Uiteindelijk kwamen er aardige beelden uit. Waar kunnen we naartoe met de bedrijven…”

Bericht bekijken