Backcasting

In samenwerking met Wageningen Research gaan we aan de slag met het ontwikkelen van toekomstbeelden voor de regionale melkveehouderij en het ontwerpen van bedrijfssystemen die passen bij melkveebedrijven in het Westerkwartier.

Dit doen we aan de hand van de methode ‘Backcasting’. Daarbij staat de gewenste situatie in 2030 als stip op de horizon. Van daaruit kijken we naar wat er moet gebeuren om dit eindresultaat te bereiken.

Aanpak

We werken samen met drie agrarische collectieven. Collectief Groningen West, It Lege Midden en Waadrâne en worden ondersteund met landbouwkundige, ecologische en economische kennis en ervaring.

Boeren en onderzoekers werken aan de concretisering van gebiedsplannen naar bedrijfssystemen. Dit zal leiden tot mee inzicht en nieuwe kennis over de ontwikkeling van verdienmodellen.

Wageningen University & Research over Project Backcasting

Stand van zaken

In juni kwamen de vijf boeren die aan dit project deelnemen voor het eerst bij elkaar. Een heel divers gezelschap. Vanuit Wageningen Research was gevraagd om een groep boeren met een visie. We verwachten na de zomer op deze website verslag te kunnen doen over deze bijeenkomst.

Westerkwartier Natuurinclusief

Meer informatie:

Gert-Jan Stoeten, Collectief Groningen-West

  • 0594-721013
  • gjstoeten@collectiefgroningenwest.nl

Gert-Jan Stoeten
Vertoning Oerboeren

Oerboeren

Op dinsdag 5 april kwamen bijna 100 geïnteresseerden naar de première van de film ‘De Oerboeren van het Westerkwartier’. Deze film schetst een beeld van de landbouw, het leven en het werk van boeren in het Zuidelijk Westerkwartier in de jaren ’50 en ’60.

Bericht bekijken
Pieter van der Zwan

Interview Pieter van der Zwan

“Op een gegeven moment is het paadje van optimaliseren wel uitgelopen. Dan heb je de laatste druppel melk er wel uitgewrongen. Maar wat hou je dan nog over? Er komt een moment waarop je anders moet gaan kijken naar consumeren. Naar je voedselproductie. En naar je landschap. We moeten van optimaliseren naar transformeren…”

Bericht bekijken