Backcasting

In samenwerking met Wageningen Research gaan we aan de slag met het ontwikkelen van toekomstbeelden voor de regionale melkveehouderij en het ontwerpen van bedrijfssystemen die passen bij melkveebedrijven in het Westerkwartier.

Dit doen we aan de hand van de methode ‘Backcasting’. Daarbij staat de gewenste situatie in 2030 als stip op de horizon. Van daaruit kijken we naar wat er moet gebeuren om dit eindresultaat te bereiken.

Aanpak

We werken samen met drie agrarische collectieven. Collectief Groningen West, It Lege Midden en Waadrâne en worden ondersteund met landbouwkundige, ecologische en economische kennis en ervaring.

Boeren en onderzoekers werken aan de concretisering van gebiedsplannen naar bedrijfssystemen. Dit zal leiden tot mee inzicht en nieuwe kennis over de ontwikkeling van verdienmodellen.

Wageningen University & Research over Project Backcasting

Stand van zaken

In juni 2020 kwamen de vijf boeren die aan dit project deelnemen voor het eerst bij elkaar. Een heel divers gezelschap. Vanuit Wageningen Research was gevraagd om een groep boeren met een visie.

De eerste fase is inmiddels afgerond en heeft geresulteerd in het definiëren van voor de gebieden kansrijke bedrijfstypen.

De tweede fase van backcasting is in 2022 gestart met een nieuwe groep deelnemers.

Lees: Backcasting en de toekomst van het boerenbedrijf
Westerkwartier Natuurinclusief

Meer informatie:

Gert-Jan Stoeten, Collectief Groningen-West

  • 0594-721013
  • gjstoeten@collectiefgroningenwest.nl

Gert-Jan Stoeten
Winterprogramma Westerkwartier Natuurinclusief

Winterprogramma bedrijfskringlopen Westerkwartier Natuurinclusief

Met Westerkwartier Natuurinclusief willen we graag inspireren en voorbeelden laten zien en horen van boeren die dingen net een beetje anders doen en/of anders bekijken. Dat is niet eenvoudig in deze tijd. Want wat is nu echt de visie van maatschappij, overheid en markt op natuurinclusieve kringlooplandbouw? Toch lijkt het winterprogramma aardig geslaagd in de genoemde opzet; boeren inspireren boeren.

Bericht bekijken

Terugblik op het Westerkwartier Natuurinclusief Treffen

Tijdens het Westerkwartier Natuurinclusief Treffen op vrijdag 24 maart in Aduard gingen we in gesprek over een positieve toekomst voor de landbouw in het Westerkwartier. Dat deden we aan de hand van de resultaten van ‘Backcasting’ met vier gepassioneerde boeren met verschillende bedrijfssystemen.

Bericht bekijken