Backcasting

In samenwerking met Wageningen Research gaan we aan de slag met het ontwikkelen van toekomstbeelden voor de regionale melkveehouderij en het ontwerpen van bedrijfssystemen die passen bij melkveebedrijven in het Westerkwartier.

Dit doen we aan de hand van de methode ‘Backcasting’. Daarbij staat de gewenste situatie in 2030 als stip op de horizon. Van daaruit kijken we naar wat er moet gebeuren om dit eindresultaat te bereiken.

Aanpak

We werken samen met drie agrarische collectieven. Collectief Groningen West, It Lege Midden en Waadrâne en worden ondersteund met landbouwkundige, ecologische en economische kennis en ervaring.

Boeren en onderzoekers werken aan de concretisering van gebiedsplannen naar bedrijfssystemen. Dit zal leiden tot mee inzicht en nieuwe kennis over de ontwikkeling van verdienmodellen.

Wageningen University & Research over Project Backcasting

Stand van zaken

In juni 2020 kwamen de vijf boeren die aan dit project deelnemen voor het eerst bij elkaar. Een heel divers gezelschap. Vanuit Wageningen Research was gevraagd om een groep boeren met een visie.

De eerste fase is inmiddels afgerond en heeft geresulteerd in het definiëren van voor de gebieden kansrijke bedrijfstypen.

De tweede fase van backcasting is in 2022 gestart met een nieuwe groep deelnemers.

Lees: Backcasting en de toekomst van het boerenbedrijf
Westerkwartier Natuurinclusief

Meer informatie:

Gert-Jan Stoeten, Collectief Groningen-West

  • 0594-721013
  • gjstoeten@collectiefgroningenwest.nl

Gert-Jan Stoeten

Uitnodiging: digitale informatiebijeenkomst Transitie Landelijk Gebied

Informatie en links t.b.v. de digitale informatiebijeenkomst Transitie Landelijk Gebied provincie Groningen op woensdag 25 januari.

Bericht bekijken

Agroforestry in het Westerkwartier?

Agroforestry is een landbouwpraktijk waarbij bomen, struiken en andere planten worden geïntegreerd in de landbouw. In Noord-Nederland worden 10 boeren gezocht voor een intensieve zoektocht naar agroforestry op het eigen bedrijf en 25 boeren die mee willen leren.

Bericht bekijken