Backcasting

In samenwerking met Wageningen Research gaan we aan de slag met het ontwikkelen van toekomstbeelden voor de regionale melkveehouderij en het ontwerpen van bedrijfssystemen die passen bij melkveebedrijven in het Westerkwartier.

Dit doen we aan de hand van de methode ‘Backcasting’. Daarbij staat de gewenste situatie in 2030 als stip op de horizon. Van daaruit kijken we naar wat er moet gebeuren om dit eindresultaat te bereiken.

Aanpak

We werken samen met drie agrarische collectieven. Collectief Groningen West, It Lege Midden en Waadrâne en worden ondersteund met landbouwkundige, ecologische en economische kennis en ervaring.

Boeren en onderzoekers werken aan de concretisering van gebiedsplannen naar bedrijfssystemen. Dit zal leiden tot mee inzicht en nieuwe kennis over de ontwikkeling van verdienmodellen.

Wageningen University & Research over Project Backcasting

Stand van zaken

In juni 2020 kwamen de vijf boeren die aan dit project deelnemen voor het eerst bij elkaar. Een heel divers gezelschap. Vanuit Wageningen Research was gevraagd om een groep boeren met een visie.

De eerste fase is inmiddels afgerond en heeft geresulteerd in het definiëren van voor de gebieden kansrijke bedrijfstypen.

De tweede fase van backcasting is in 2022 gestart met een nieuwe groep deelnemers.

Lees: Backcasting en de toekomst van het boerenbedrijf
Westerkwartier Natuurinclusief

Meer informatie:

Gert-Jan Stoeten, Collectief Groningen-West

  • 0594-721013
  • gjstoeten@collectiefgroningenwest.nl

Gert-Jan Stoeten

Grondtreffen 22 november 2023: coöperatieve oplossingen

Op deze verkiezingsavond verzamelden zich een kleine 40 belangstellenden in Hotel Aduard. Irene van Dorp introduceerde de sprekers en blikte terug op de vorige bijeenkomst die in het teken stond van de financiering van grond. Grond heeft een financiële maar voor veel boeren ook een emotionele waarde. Op deze avond gaan we in gesprek over coöperatieve oplossingen.

Bericht bekijken
Grondtreffen banken en financiering Gaveborg

Grondtreffen 14 november 2023: Banken en Financiering

Het eerste Grond-Treffen vond op dinsdag 14 november plaats in de Gaveborg in Oostwold en trok zo’n 40 melkveehouders. Ze bespraken met René Timmer, rentmeester bij a.s.r. real estate en met Alex Datema, directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank de financieringsmogelijkheden voor de extensivering van melkveebedrijven. Grond heeft een bijzondere waarde. Het is een kostbaar bezit met emotionele waarde, maar ook een schaarse en gewilde hulpbron, waarbij de prijs hoger is dan de bedrijfseconomische opbrengst zou rechtvaardigen.

Bericht bekijken