Agroforestry in het Westerkwartier?

Agroforestry is een landbouwpraktijk waarbij bomen, struiken en andere planten worden geïntegreerd in de landbouw. Het doel van agroforestry is om de productiviteit van het land te verhogen, de biodiversiteit te vergroten en de duurzaamheid van de landbouw te verbeteren. Agroforestry kan ook helpen om bodemerosie te verminderen, water en nutriënten vast te houden en de gevolgen van klimaatverandering te verminderen.

Binnen de ‘PPS Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit’ gaan onderzoekers van Wageningen University & Research en melkveehouders in de noordelijke provincies samen aan de slag met agroforestry om melkveehouders kennis te laten maken en om handvaten te geven om agroforestry in te passen in de bedrijfsvoering.

Ook houtsingels zijn agroforestry

In Noord-Nederland worden 10 boeren gezocht voor een intensieve zoektocht naar agroforestry op het eigen bedrijf en 25 boeren die mee willen leren.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Jasper Tiemens of Sjoerd van der Meulen.

Er is nog weinig kennis over de klimaatbijdrage van agroforestry bij melkveehouderijen en ook op het gebied van koolstofvastlegging, verdienmodellen, diergezondheid, dierenwelzijn en biodiversiteit moet er nog veel onderzocht worden.

In dit project worden de mogelijkheden en de effecten van Agroforestry onderzocht. Want wat is er nodig om het technisch en economisch uitvoerbaar te maken? Hoe kan de boer eraan verdienen? Welke lessen kunnen we leren uit experimenten?

Natuurinclusief

Meer onderzoek en meer inzicht kan een bijdrage leveren aan een natuurinclusieve landbouw in Westerkwartier. Ben je melkveehouder in dit gebied, wil je meer weten over agroforestry of heb je hier al ervaring mee, doe dan mee. Meer informatie kun je vinden op de website van Wageningen university & research en de website van LTO Noord.

Backcasting

Backcasting en de toekomst van het boerenbedrijf

We praten met Jelle Zijlstra, Melkveehouderij-econoom verbonden aan Wageningen University & Research en procesbegeleider van het project Backcasting. Daarbij redeneerden vijf boeren terug… van de gewenste bedrijfssituatie in de toekomst naar nu. Wat moeten ze nu doen om dat straks te bereiken.

Bericht bekijken
Buurten bij de Boer inspiratiebijeenkomst

Buurten bij de Boer

Binnen het project Bedrijfskringlopen organiseren we inspiratiebijeenkomsten. Om eens bij die boer op het erf te kijken die het nét even anders aanpakt. Een verslag van de bijeenkomsten in april en mei.

Bericht bekijken