Agenda Westerkwartier Natuurinclusief Treffen 8 september 2021

Westerkwartier Natuurinclusief Treffen

Op 8 september van 14.00 tot 17.00 uur bij Museum Wierdenland in Ezinge.

Bij de entree doen wij een toegangscontrole door middel van de QR-code uit de CoronaCheck App. Met dit bewijs van vaccinatie, test of herstel organiseren wij een veilige bijeenkomst. Klik hier voor meer informatie.

13.30 uur
Zaal open – let op, alleen toegang met een geldige QR-code of een negatief testresultaat.

14.00 uur
Openingswoord door melkveehouder en voorzitter LTO-Noord Westerkwartier.

14:07 uur
Introductie Programma Westerkwartier Natuurinclusief – door programmamanager Irene van Dorp met een toelichting van wnd. wethouder Pieter van der Zwan over het belang van het programma voor de gemeente Westerkwartier.

14:15 uur
Project Bedrijfskringlopen – door Gert-Jan Stoeten (Collectief Groningen West).
In Nederland, en in het Westerkwartier, kunnen we heel efficiënt boeren. We halen veel uit de landbouw. Daar staan we wereldwijd om bekend. Maar we stoppen er ook heel veel in. En dat komt soms van ver. We verkennen hoe we de eigen bronnen maximaal kunnen benutten.

Anders gezegd: Kunnen we met minder inputs de productiviteit behouden en een betere boterham verdienen? En wat levert dat op voor milieu, biodiversiteit en landschap?

We onderzoeken samen met 40 veehouders de kansen. Gert-Jan Stoeten vertelt over het resultaat van de intakes en de concrete aanpak (2021 – 2022) op basis daarvan.

14:30 uur
Project Bodem – door Gert-Jan Stoeten (Collectief Groningen West).
Een gezonde bodem heeft een gezond bodemleven en een hoog opbrengend vermogen. Samen met de veehouderij en de overheden onderzoeken we welke alternatieven er zijn voor het gebruik van drijfmest.

We ontwikkelen kennis om de bedrijfsvoering in het Westerkwartier te richten op het voeden van een gezonde bodem. En we bieden ondersteuning aan ondernemers die (experimenteel) aan de slag willen met systeemverandering. Dat doen we in twee sporen: een kennis/cursustraject bodem en het begeleiden van melkveehouders die werken aan alternatieve stalsystemen.

14:45 uur
Project Korte Ketens & samenwerking – door Mirjam Balkema (LTO Noord) en Stephanie van der Hoeven (Gebiedscoöperatie Westerkwartier).
Hoe ziet het verdienmodel van de boer in het Westerkwartier eruit? Hoe maak je natuurinclusief boeren rendabel? Nieuwe verdienmodellen vragen om nieuwe samenwerkingen. Op dit moment analyseren we de markt, de trends, de bedrijven en de regio. We werken samen met de melkveehouders in het project bedrijfskringlopen aan een contextkaart om de verschillende invloeden uit de omgeving in kaart te brengen.

15:00 uur
Koffiebreak – met proeverij van lokale producten.

15:15 uur
Gastspreker melkveehouder Marthijn Aalfs.
Marthijn Aalfs is samen met zijn vader melkveehouder in Noordhorn. Samen willen zij een totaal ander bedrijfsconcept neerzetten waarbij de bodem en de kringloop centraal staan. Daarbij hoort een nieuwe melkveestal zonder drijfmest en een ander teeltplan. Een voorbeeld dat bijdraagt aan alle wensen van de maatschappij. Marthijn vertelt over zijn situatie, bedrijfsambities, de beren op de weg maar ook over de kansen die hij ziet binnen het programma Westerkwartier Natuurinclusief.

15:35 uur
Een introductie van Oerboer, wat kunnen we leren van de boeren van vroeger? – door Jasper Tiemens (Natuur en Milieufederatie).
In samenwerking met de Natuur en Milieufederatie en Museum Wierdenland kijken we terug om vooruit te komen. Meebewegen met de natuur, in balans met het landschap, was lang dé manier om te overleven. In de ijverige vooruitgang van de afgelopen decennia is veel basiskennis over dit meebewegen met de natuur verloren gegaan. We gaan op zoek naar de kennis van voor de schaalvergroting en de landbouwrevolutie vanaf de jaren ’60. Kennis van boeren die zestig jaar geleden al boer waren. Wat zien we als we door de ogen van gepensioneerde boeren naar de landbouw van vroeger, nu en de toekomst kijken?

15:55 uur
Samenvatting en evaluatie.

16:10 uur
Afsluiting – door gedeputeerde Henk Staghouwer (Provincie Groningen), met aansluitend netwerkborrel in Museum Wierdenland.

Mocht je voorafgaand aan het Westerkwartier Natuurinclusief Treffen vragen hebben, neem dan contact met ons op via info@westerkwartiernatuurinclusief.nl.